Ekonomi

Lisanslı depolardaki ürünler için ilave destek

ANKARA

Çiftçi Kayıt Sitemi‘ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile üretici birlikleri veya örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünleri muhafaza eden lisanslı depo işletmelerine, belirlenen üst sınırları geçmemek üzere en fazla 6 ay süreyle kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği verilecek.

Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde kira destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ile üretici birlikleri veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden lisanslı depo işletmeleri için belirlenen üst sınırları geçmemek üzere en fazla 6 ay süreyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği ödenecek.

Bu destekten yararlanacak üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda belgelendirmeleri şartıyla depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 lirayı geçmemek üzere nakliye desteği verilecek.

Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 lirayı geçmemek üzere analiz ücreti desteği sağlanacak.

Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına yatırılmadan önce haciz veya icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Söz konusu karar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

Yukarı