Ekonomi

Etçi tavukların korunmasında AB kriteri

ANKARA

Etçi̇ Tavukların Korunması İle İlgi̇li̇ Asgari̇ Standartlara i̇li̇şki̇n Yönetmeli̇k, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu hayvanların su ve yem ihtiyacı, barınma koşulları ile bulundukları ortamın nem, sıcaklık, ses ve aydınlatma seviyelerine ilişkin standartları belirleyen yönetmelik, kapalı alanda ekstansif yetiştirilen ve açık alanlarda beslenen tavukları, organik olarak yetiştirilen tavukları, etçi tavuk sayısı 500’den az olan işletmeleri, sadece damızlık amaçlı yetiştiricilik yapan işletmeleri ve kuluçkahaneleri kapsamayacak.

İşletmeler, bakıcıların işlerini yapabilmeleri için yeterli eğitimi almalarını sağlamakla yükümlü olacak. İl/ilçe müdürlüğü tarafından yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen eğitimlere katılanlara sertifika verilecek, bakıcı olarak çalışacakların eğitim programını tamamladığını belirten bir sertifikaya sahip olması zorunlu tutulacak.

Bir işletmede veya bir işletme içerisinde yer alan bir kümeste maksimum sürü yoğunluğu 33 kilogram/metrekare değerini geçemeyecek. Ancak işletme sahibinin veya bakıcının gerekli şartların mevcut olduğunu göstermesi durumunda, il/ilçe müdürlüğü tarafından sürü yoğunluğunun artırılmasına karar verilebilecek.

İşletmede bulunan tüm tavuklar günde en az 2 defa kontrole tabi tutulacak, ciddi şekilde yaralanmış veya yürüme zorluğu, şiddetli ascites veya malformasyon gibi belirgin sağlık problemleri yaşayan veya bunlara maruz kalması muhtemel tavuklar, bir veteriner hekim tarafından tedavi edilecek veya derhal kesimleri ya da itlafları gerçekleştirilecek.

Tavuklarla temasın gerçekleştiği bina bölümleri, ekipman veya aletler, yeni sürü içeri alınmadan önce ve bir önceki üretim periyodundaki tavukların tamamının boşaltılmasından sonra her defasında tamamen ve detaylı şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Kümesten tavukların çıkarılması sonrasında tüm altlık tamamen kaldırılarak yerine yenisi konulacak.

İşletme sahibi veya bakıcı, zorunlu olarak tuttuğu kayıtları en az üç yıl saklayarak il/ilçe müdürlüğünün yaptığı denetimler sırasında veya başka bir nedenden dolayı talep edildiğinde ibraz edecek.

İl/ilçe müdürlükleri, gerçekleştirilen işletme denetimleri sırasındaki değerlendirmeleri uyarınca 1 Haziran 2022’ye kadar bakıcıların mevcut tecrübelerinin konuyla ilgili bir eğitim programına katılım ile eş değer olduğunu kabul edebilecek. Bu durumda il/ilçe müdürlüğü söz konusu eş değerliği tasdik edecek bir sertifika düzenleyecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelik, 31 Aralık 2019’da yürürlüğe girecek.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun

Yukarı